Vyhlášky, předpisy a zákony

  určující používání zimních pneu

     na českých silnicích...

Zimní pneu od kdy do kdy

Novinky pro rok 2011 - vyhláška o použití zimních pneumatiky

Od 1.8.2011 nahrazuje platnost zákona číslo 361/2000 Sb.  zákon 133/2011 Sb. a v něm obsažená novela silničního zákona o provozu na pozemních komunikacích v zimním období.

Tato novela stanovuje povinnost obutí zimních pneumatik v období od 1.listopadu do 31.března v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze během jízdy díky povětrnostním podmínkám předpokládat, že tato situace může nastat. V praxi to znamená, že můžete pokutu za neobutí zimních pneumatik dostat téměř kdykoliv. Vyjímkou mohou být dny, kdy se teplota dostane nad 15`C, což ale v zimních měsících není moc obvyklé.

Pro automobily o maxímalní hmotnosti 3500 kg je povinná hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm. U automobilů převyšující tuto hmotnost je to 6 mm. Zimní pneumatiky mohou nahradit sněhové řetězy.

Pokud jste zjistili, že potřebujete nakoupit zimní pneumatiky a nevíte jak vybrat ty správné, navštivte sekci Jak vybrat zimní pneu.

 

Vyhláška o použití zimních pneumatik - do roku 2010

Na území české republiky je povinnost používat zimní pneumatiky dána zákonem číslo 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Novelou zákona 202/2008 sb. , která upravuje vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb., vyhlášky č. 193/2006 Sb. a vyhlášky č. 507/2006 Sb.

 

Tato vyhláška stanovuje povinnost řidiče používat zimní výbavu, do které spadají i zimní pneumatiky, na místech, která jsou označena dopravní značkou „Zimní výbava“ (č. C 15a). Konec povinnosti používat zimní výbavu pak vymezuje značka „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b). Tato povinnost platí pro řidiče v období od 1. listopadu do 30. dubna. Pod značkou může být uvedena dodatková tabule, která vymezuje jinou než implicitní dobu platnosti.

Dopravní značka: Povinná výbava

Obrázek - Dopravní značka: Povinná výbava (Zdroj: http://www.vybavaridice.cz/zimni-vybava-a-zimni-pneumatiky)

 

Partnerem této stránky jsou internetové obchody pneu-kvalitne.cz a  pneu-kvalitne.sk. Kvalitní zimní pneuelektrony a autobaterie za nejnižší ceny.

 

Zdroje:

Česko. Předpis č. 202/2008 Sb.. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2008, 65, s. 32. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2008/sb065-08.pdf>.

Česko. Předpis č. 133/2011 Sb.. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2011, 10, s. 32. Dostupný také z WWW: 
<http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/B4C0BA26-9083-4260-8506-DBE4C2AF1243/0/sb005120111332011.pdf>.

letní pneu